دین و روان شناسی
30 بازدید
محل نشر: پژوهش و حوزه » بهار 1385 - شماره 25 » (3 صفحه - از 3 تا 5)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مجموعه حاضر، جستاری است در گونه‏های ترابط میان دین و روان‏شناسی. هدف این شماره ـ چونان شماره‏های گذشته ـ مساعدت نظری است به سیاست‏گذاری و مدیریت پژوهشی در حوزه، و گشودن افق‏های تازه با طرح سوءالات نو و مسائل تازه فراروی پژوهش و پژوهشگران در این عرصه. دین، یعنی مجموعه‏ای از آموزه‏های الهی، و دانش روان‏شناسی که متکفل فهم و تئوریزه کردن بروز و ظهورهای روان آدمیزاد است، در دو رویکرد اساسی با هم ارتباط برقرار می‏کنند: روان‏شناسی دینی و روان‏شناسی دین. o روان‏شناسی دینی، نامی است که می‏توان بر بخش عظیمی از ارتباطات و مناسبات میان دین و روان‏شناسی برنهاد. در چارچوب روان‏شناسی دینی، به مسائل و موضوعات گوناگونی توجه می‏شود؛ از جمله: 1. مفاهیم و نظریات روان‏شناختی چونان سایر معارف بشری مبتنی بر نگره‏ها و نگاه‏های ویژه به خدا، جهان، انسان و طبیعت است. پیدا است که چنین دیدگاه‏هایی در دانش روان‏شناسی نقش کلیدی دارند. نزد دینداران، عرضؤ معارف دینی نه معجزه‏آسا، بلکه به واقع معجزه است.......