سرمقاله: دانش اصول و مسئولیت ما
34 بازدید
محل نشر: پژوهش و حوزه » پاییز و زمستان 1385 - شماره 27 و 28 » (2 صفحه - از 3 تا 4)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی