سرمقاله: شناخت ادیان، ضرورتی همیشگی و همگانی
32 بازدید
محل نشر: پژوهش و حوزه » تابستان 1385 - شماره 26 » (2 صفحه - از 3 تا 4)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ادیان، موءثرترین عامل سامان‏دهی به زندگی‏های فردی و اجتماعی انسان‏ها در همه ابعاد و زمینه‏های آن بوده است. هرچند رقبای ادیان در طول تاریخ، دارای توفیقاتی در اداره زندگی انسان بوده‏اند، اما شاکله تمدن بشری، همانی است که ادیان طراحی کرده‏اند و بخش عمده تحولات تاریخی را می‏توان و باید متناظر با نقش‏آفرینی ادیان در زندگی بشر توضیح داد و تبیین نمود. دانش ادیان، به‏طور اساسی به تاریخ تحولات ادیان و کارنامه اندیشه‏ها و فرقه‏های دینی می‏پردازد، و مجموعه آموزه‏های ادیان را در تفسیر خدا، جهان و انسان باز می‏کاود. دانش ادیان، شعائر و مناسکِ آیین‏های دینی و مذهبی را مطالعه می‏کند، و آموزه‏های اخلاقیِ آنها را بر می‏رسد. بی‏گمان دانش ادیان چونان سایر معارف بشری، از نیاز و احساس حقیقت‏جویی آدمیان سر بر آورده است. معارف و آموزه‏های دینی آنچنان عمیق، پیچیده و رمزآلود و دارای لایه‏های تو در تو، مواج و فرّار، چالش برانگیز، چندبعدی، دارای پیوندهای گوناگون و... است که همیشه بهترین سوژه و موضوع برای اندیشمندان هوشمند قدیم و معاصر بوده است. تردید نباید داشت که در هیچ زمینه و موضوعی به میزان ادیان، بشر به تفکر و تأمل نپرداخته و بر همین اساس قطعاً شمار نوابغی که در «دین» اندیشیده‏اند، از همه دانشمندان عرصه‏های دیگر فکری، بیشتر بوده است. اما واقعیت آن است که تنها حقیقت‏جویی، آدمیزاد را وادار نساخته و نمی‏سازد تا به......